วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้ชีวิตของคนเราบางคนอาจมีความสุข และบางคนอาจมีความทุกข์ปะปนกันอยู่ในใจ และล้วนมีปัญาหา แล้วชีวิตของคนเราทุกคนจึงล้วนมีความฝันเปนของตัวเองเพื่ออนาคตในภายภาคหน้า เพื่อคนที่เรารักสมกับที่ท่านส่งเสียเรามา ตอนนี้ก็อยู่ม.6 แล้วจึงมีความใฝ่ฝันว่าอยากสอบติดคณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ม.บูรพา อยากทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ สักวันจะขอทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จเพราะอยากให้คนที่ส่งเสียเรามาสบาย ไม่อยากให้ลำบากอีกต่อไป ไม่ว่าจะทำได้มากหรือน้อยเพียงใดแต่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด..........